Sandbox

Publication

Insurance Institutions

Insurance Agent Registration

Company Submission

Complaint

និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា - Insurance Regulator of Cambodia (នធក - IRC)

INSURANCE REGULATOR

of CAMBODIA

HOME

PUBLIC SERVICE

ភាសាខ្មែរ

និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា - Insurance Regulator of Cambodia (នធក - IRC)

ភាសាខ្មែរ

និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា - Insurance Regulator of Cambodia (នធក - IRC)

ASSOCIATION

CAMBODIAN INSURANCE BROKERS ASSOCIATION - សមាគមជើងសាធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

CAMBODIAN INSURANCE BROKERS ASSOCIATION

Insurance Association of Cambodia - សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

Insurance Association of Cambodia

GENERAL INSURANCE

BANGKOK INSURANCE (CAMBODIA) PLC. - ក្រុមហ៊ុន បាងកក អ៊ិនសូរិន (ខេមបូឌា) ម.ក

BANGKOK INSURANCE (CAMBODIA) PLC.

B.I.C INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន ប៊ី.អាយ.ស៊ី អ៉ីនសួរេន ម.ក

B.I.C INSURANCE PLC.

CAMBODIAN NATIONAL INSURANCE COMPANY - ក្រុមហ៊ុនជាតិធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា (កាមិនកូ)​

CAMBODIAN NATIONAL INSURANCE COMPANY

CAMBODIA-VIETNAM INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន កម្ពុជា-វៀតណាម ភីអិលស៊ី

CAMBODIA-VIETNAM INSURANCE PLC.

CAMPU LONPAC INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង កម្ពុឡុនប៉ាក ភីអិលស៊ី

CAMPU LONPAC INSURANCE PLC.

CB GENERAL INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៉ីនសួរេន ម.ក

CB GENERAL INSURANCE PLC.

CIVIL SAFE INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន ស៊ីវិល សេហ្វ អ៉ិនសួររេន ម.ក

CIVIL SAFE INSURANCE PLC.

DARA INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន តារា អ៉ិនសួរិន ម.ក

DARA INSURANCE PLC.

EAST INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន អេស អិនសូរិន ភីអិលស៊ី

EAST INSURANCE PLC.

ETIQA GENERAL INSURANCE (CAMBODIA) PLC. - ក្រុមហ៊ុន អេទីកា ជេនេរ៉ល អ៉ិនសួរេន (ខេមបូឌា) ម.ក

ETIQA GENERAL INSURANCE (CAMBODIA) PLC.

FORTE INSURANCE (CAMBODIA) PLC. - ក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ អ៉ិនសួរឹនស៍ (ខេមបូឌា)

FORTE INSURANCE (CAMBODIA) PLC.

HUIONE INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន ហួយវ័ន អ៉ិនសួរេន ម.ក

HUIONE INSURANCE PLC.

INFINITY GENERAL INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន អ៉ីនហ្វីនីធី ជេនណេរល អិនសូ​រិន

INFINITY GENERAL INSURANCE PLC.

LY HOUR SBI INSURANCE PLC. - លី ហួរ អេស ប៊ី អាយ អ៊ិនសួរេន ម.ក

LY HOUR SBI INSURANCE PLC.

NEWA INSURANCE (CAMBODIA) PLC. - ក្រុមហ៊ុន នីវ៉ា អ៉ិនសួរេន (ខេមបូឌា) ម.ក

NEWA INSURANCE (CAMBODIA) PLC.

PEOPLE & PARTNERS INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន​ ភីភល & ផាតនើរ​ អ៉ិនសួរេន​ ភីអិលស៊ី

PEOPLE & PARTNERS INSURANCE PLC.

PHILLIP GENERAL INSURANCE (CAMBODIA) PLC. - ក្រុមហ៊ុន ហ្វីលីព ចេណឺរល អ៉ីនសួរេន (ខេមបូឌា) ម.ក

PHILLIP GENERAL INSURANCE (CAMBODIA) PLC.

PROSUR INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន ប្រូសួរ អ៉ិនសួរេន ម.ក

PROSUR INSURANCE PLC.

LIFE INSURANCE

AIA (CAMBODIA) LIFE INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន អេ អាយ អេ (ខេមបូឌា) ឡាយហ្វ៍ អ៊ិនសួរេន ម.ក

AIA (CAMBODIA) LIFE INSURANCE PLC.

CB LIFE INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន ស៊ីប៊ី ឡាយហ្វ៍ អ៊ីនសួរេន ម.ក

CB LIFE INSURANCE PLC.

DAI-ICHI LIFE INSURANCE (CAMBODIA) PLC. - ក្រុមហ៊ុន ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍ អ៊ីនសួរ៉ិនស៍ (ខេមបូឌា) ម.ក

DAI-ICHI LIFE INSURANCE (CAMBODIA) PLC.

ETIQA LIFE INSURANCE (CAMBODIA) PLC. - ក្រុមហ៊ុន អេទីកា ឡាយហ្វ៍ អ៊ិនសួរេន (ខេមបូឌា) ម.ក

ETIQA LIFE INSURANCE (CAMBODIA) PLC.

FORTE LIFE ASSURANCE (CAMBODIA) PLC. - ក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ (ខេមបូឌា) ម.ក

FORTE LIFE ASSURANCE (CAMBODIA) PLC.

FORTUNE LIFE INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ អ៊ិនសួរេន ម.ក

FORTUNE LIFE INSURANCE PLC.

FWD LIFE INSURANCE (CAMBODIA) PLC. - ក្រុមហ៊ុន អេហ្វដាប់ប៊ែលយូឌី ឡាយហ្វ៍ អ៊ិនសួរេន (ខេមបូឌា) ម.ក

FWD LIFE INSURANCE (CAMBODIA) PLC.

GC LIFE INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន ជីស៊ី ឡាយហ្វ៍ អ៉ិនសួរេន ម.ក

GC LIFE INSURANCE PLC.

HUIONE LIFE INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន ហួយវ័ន ឡាយហ្វ៍ អ៊ិនសួរេន ម.ក

HUIONE LIFE INSURANCE PLC.

MANULIFE (CAMBODIA) PLC. - ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

MANULIFE (CAMBODIA) PLC.

PHILLIP LIFE ASSURANCE (CAMBODIA) PLC. - ក្រុមហ៊ុន ហ្វីលីព ឡាយហ្វ៍ អាសួរេន (ខេមបូឌា) ម.ក

PHILLIP LIFE ASSURANCE (CAMBODIA) PLC.

PRUDENTIAL (CAMBODIA) LIFE ASSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន ព្រូដិនសល (ខេមបូឌា) ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ ម.ក

PRUDENTIAL (CAMBODIA) LIFE ASSURANCE PLC.

SOVANNAPHUM LIFE ASSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ ភីអិលស៊ី

SOVANNAPHUM LIFE ASSURANCE PLC.

TITAN STONE LIFE INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន ទីតាន ស្តូន ឡាយហ្វ៍ អ៊ិនសួរេន ម.ក

TITAN STONE LIFE INSURANCE PLC.

MICRO INSURANCE

CAMBODIA LIFE MICRO INSURANCE "CAMLIFE" PLC. - ​ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតខ្នាតតូច កម្ពុជា "ខេមឡៃហ្វ" ម.ក

CAMBODIA LIFE MICRO INSURANCE "CAMLIFE" PLC.

CAMBODIAN PEOPLE MICRO INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន ខេម​បូឌាន ភីភឹល​ ម៉ាយ​ក្រូ​ អ៉ីន​សួរេន ភីអិលស៊ី​

CAMBODIAN PEOPLE MICRO INSURANCE PLC.

MEKONG MICROINSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន មេគង្គ ម៉ាយក្រូអ៉ិនសួរេន

MEKONG MICROINSURANCE PLC.

MILVIK (CAMBODIA) MICRO INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន មីលវីក (ខេមបូឌា) ម៉ាយក្រូ អ៉ីនសួរេន ភីអិលស៊ី

MILVIK (CAMBODIA) MICRO INSURANCE PLC.

PREVOIR (KAMPUCHEA) MICRO LIFE INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន ប្រេវ័រ (កម្ពុជា) ម៉ាយក្រូ ឡាយហ្វ៍ អ៉ិនសួរេន ភីអិលស៊ី

PREVOIR (KAMPUCHEA) MICRO LIFE INSURANCE PLC.

SERENDIB MICROINSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន​ សិរិនឌីប ម៉ាយក្រូអ៉ិនសួរេន ម.ក

SERENDIB MICROINSURANCE PLC.

S I A MICRO INSURANCE PLC. - ក្រុមហ៊ុន អេស អាយ អេ ម៉ាយក្រូ អ៊ិនសួរេន ម.ក

S I A MICRO INSURANCE PLC.

REINSURANCE

CAMBODIA REINSURANCE PLC "CambodiaRe" - ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តកម្ពុជា "កម្ពុជារី"

CAMBODIA REINSURANCE PLC "CambodiaRe"

INSURANCE BROKER

Affinity Star Insurance Broker - ក្រុមហ៊ុនអាហ្វហ្វីនីធី ស្តារ អ៉ិនសួរេន ប្រូកឃើរ ឯ.ក

Affinity Star Insurance Broker

AG INSURANCE BROKER (CAMBODIA) CO., LTD. - ក្រុមហ៊ុន អេជី អ៊ីនសួរេន ប្រូឃើរ (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី

AG INSURANCE BROKER (CAMBODIA) CO., LTD.

ALPHA INSURANCE BROKER CO.,LTD. - ក្រុមហ៊ុន អាល់ហ្វា អ៊ីនសួរេន ប្រូឃើរ ឯ.ក

ALPHA INSURANCE BROKER CO.,LTD.

BASSAC INSURANCE BROKER CO., LTD. - ក្រុមហ៊ុន បាសាក់ អ៊ិនសួរេន ប្រូកឃើរ ខូ អិលធីឌី

BASSAC INSURANCE BROKER CO., LTD.

BLUE OCEAN INSURANCE BROKER CO., LTD. - ក្រុមហ៊ុន ប៊្លូ អូសិន អ៉ីនសួរេន ប្រូឃើរ ឯ.ក

BLUE OCEAN INSURANCE BROKER CO., LTD.

ELITE INSURANCE BROKERS (CAMBODIA) PLC. - ក្រុមហ៊ុន អេលីត អ៉ិនសួរិនស៍ ប្រូឃើរ (ខេមបូឌា) ម.ក

ELITE INSURANCE BROKERS (CAMBODIA) PLC.

FINCORP INSURANCE BROKER CO., LTD. - ក្រុមហ៊ុន ហ្វីនខប អ៉ិនសួរេន ប្រូកឃើរ ឯ.ក

FINCORP INSURANCE BROKER CO., LTD.

GLOBAL GENERAL INSURANCE BROKER PLC. - ក្រុមហ៊ុន គ្លូប៊ល ជេនេរ៉ល អ៊ិនសួរេន ប្រូឃើរ ម.ក

GLOBAL GENERAL INSURANCE BROKER PLC.

ICON INSURANCE BROKERS CO., LTD. - ក្រុមហ៊ុន អាយខន អ៊ិនសួរេន ប្រូឃ័រ

ICON INSURANCE BROKERS CO., LTD.

LC INSURANCE BROKER CO.,LTD. - ក្រុមហ៊ុន អិលស៊ី អ៊ិនសួរេន ប្រូឃើរ ឯ.ក

LC INSURANCE BROKER CO.,LTD.

LESS SOLUTIONS INSURANCE BROKER (CAMBODIA) CO., LTD. - ក្រុមហ៊ុន លេស សឹលូសិន អ៉ិនសួរេន ប្រូឃើរ (ខេមបូឌា) ឯ.ក

LESS SOLUTIONS INSURANCE BROKER (CAMBODIA) CO., LTD.

LOCKTON IBS INSURANCE BROKERS (CAMBODIA) CO.,LTD. - ក្រុមហ៊ុន ឡុកតុន អាយប៊ីអេស អ៊ិនសួរេន ប្រូឃើរ (ខេមបូឌា) ឯ.ក

LOCKTON IBS INSURANCE BROKERS (CAMBODIA) CO.,LTD.

MGA ASIA INSURANCE BROKER CO., LTD. - ក្រុមហ៊ុន អិមជីអេ អេស៊ា អ៊ិនសួរិន ប្រូកឃើរ ខូ អិលធីឌី

MGA ASIA INSURANCE BROKER CO., LTD.

PROVITA INSURANCE BROKER CO.,LTD. - ក្រុមហ៊ុន ប្រូវីតា អ៊ីនសួរេន ប្រូកឃើរ ឯ.ក

PROVITA INSURANCE BROKER CO.,LTD.

RIO HUOT INSURANCE BROKER CO., LTD. - ក្រុមហ៊ុន រីអូ ហ៊ួត អ៊ិនសួរេន ប្រូកឃើរ ឯ.ក

RIO HUOT INSURANCE BROKER CO., LTD.

SINO ASEAN INTERNATIONAL INSURANCE BROKER CO., LTD. - ក្រុមហ៊ុន ស៊ីណូ អាស៊ាន អ៊ិនធើណេសិនណល អ៊ិនសួរេន ប្រូកឃើរ ឯ.ក

SINO ASEAN INTERNATIONAL INSURANCE BROKER CO., LTD.

TB INSURANCE BROKER CO., LTD. - ក្រុមហ៊ុន ធីប៊ី អ៊ិនសួរេន ប្រូកឃើរ ឯ.ក

TB INSURANCE BROKER CO., LTD.

TIGERMAR (CAMBODIA) INSURANCE BROKER CO., LTD. - ក្រុមហ៊ុន ថាយហ្គើរម៉ា (ខេមបូឌា) អ៊ិនសួរេន ប្រូកឃើរ ឯ.ក

TIGERMAR (CAMBODIA) INSURANCE BROKER CO., LTD.

WECARE INSURANCE BROKER CO., LTD. - ក្រុមហ៊ុន វីឃែរ អ៊ិនសួរេន ប្រូកឃើរ ឯ.ក

WECARE INSURANCE BROKER CO., LTD.

WORLDBRIDGE INSURANCE BROKERS PLC.  - ក្រុមហ៊ុន វើលដ៍ប្រ៊ីដ អ៉ិនសួរេន ប្រូឃើរ ម.ក

WORLDBRIDGE INSURANCE BROKERS PLC.